Hur går en behandling till?

Det första besöket hos en homeopat tar 1,5–2 timmar.

Homeopaten börjar med att ta upp klientens sjukdomshistoria. Eftersom det inte finns ett specifikt homeopatiskt läkemedel för en specifik sjukdom behöver homeopaten hitta just det läkemedel som matchar klientens helhetsbild på alla nivåer. Två personer med öroninflammation kan till exempel behöva två helt olika homeopatiska läkemedel.

Homeopaten behöver veta när de aktuella besvären uppstod, hur de yttrar sig och vad som lindrar eller förvärrar besvären, och om matlust, sömn, tidigare sjukdomar, sjukdomar i släkten, medicinering, samt karakteristiska personliga egenskaper. Homeopaten förskriver sedan ett homeopatiskt läkemedel utifrån den insamlade informationen om personen.

Läkemedlet tas sedan enligt homeopatens instruktioner.


Återbesök

Ett återbesök bokas vanligen efter fyra till sex veckor. Vid akut sjukdom sker uppföljningen redan dagen eller dagarna efter första besöket.

Vid återbesöket kontrollerar homeopaten att patientens reaktioner på de homeopatiska läkemedlen följer reglerna för ett korrekt till-frisknande.