Våra spabehandlingar


Klassisk Homeopati

 

Vad är Klassisk Homeopati?

Homeopati är en alternativmedicinsk behandlingsform som grundades i Grekland av läkekonstens fader Hippokrates redan på 400-talet f. Kr. Sitt egentliga genombrott fick homeopatin på 1700-talet av den Tyske läkaren Samuel Hahneman. Han grundade principen ”Similia Similibus Curentur” dvs lika botar lika. Det innebär att ett homeopatiskt läkemedel kan bota ett liknande symptom hos en sjuk person, som det i sin outspädda form (råa substans) kan framkalla hos en frisk. Läkemedlen har prövats fram på friska personer där man iakttagit vilka sjukdomssymptom som de framkallat. Medicinen är utvunnen från; djur, mineral, och växtriket och avser att stimulera kroppen till självläkning dvs att stärka kroppens egna immunförsvar.

Behandlingsformen är utan skadliga biverkningar, ej heller vanebildande. Patienten behandlas med ett läkemedel åt gången.

Den homeopatiska behandlingen är alltid individuell, det innebär att 2 personer med till synes liknande besvär, tex migrän, ordineras olika mediciner utifrån personernas särskiljande symptom.

I dag praktiseras homeopati över hela världen. I tex Frankrike, Tyskland och England är det vanligt att uppsöka en homeopat och där finns också homeopatiska sjukhus. Ca 70.000 läkare världen över använder sig i behandlingen av homeopatiska läkemedel.


Homeopatins syn på sjukdom


Klassiska homeopater ser människan som en helhet, där känslor, tankar och kropp samverkar. För att må bra behöver hela organismen vara i balans. Enligt homeopatins synsätt är sjukdom ett uttryck för en obalans eller rubbning hos individen. Obalansen kan bottna i känslo- eller tankemässiga problem, som sekundärt skapar fysiologiska förändringar i kroppen.

Är kroppens eget immunförsvar tillräckligt starkt, klarar organismen att återfå balansen och bli frisk på egen hand. Är däremot kroppens försvarsmekanism försvagad behövs yttre hjälp för att få igång läkningsprocessen.

Homeopatiska läkemedel stimulerar organismens inneboende läkekrafter att börja hela sig själv och uppnå en bättre balans på alla plan; fysiskt, emotionellt och mentalt.

Skador från olyckor och yttre påverkan kan kräva operationer och kirurgiska ingrepp. Men även här kan homeopatiska läkemedel stödja organismen att återhämta sig.
 

Vad kan behandlas med Klassisk Homeopati?


De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas. Homeopati hjälper vid både akuta och kroniska sjukdomar och även vid olika mentala/känslomässiga besvär så som: nedstämdhet/oro, utbrändhet, sömnlöshet osv...

Många söker en homeopat först när inga andra metoder har hjälpt. Erfarenheten visar dock, att ju tidigare i sjukdomsförloppet man börjar att behandla, desto snabbare sker läkningsprocessen.

Enligt svensk lag får homeopater inte behandla barn under 8 år, gravida kvinnor, cancer, diabetes, epilepsi och smittsamma sjukdomar tex könssjukdomar.

Sverige är det enda land i Eurpoa som har begränsningar för behandling av barn och gravida.