Utbildningar

Svenska skolan för klassisk homeopati, 1998-2001

Medica - skolan för klassisk homeopati,  i samarbete med Professor 
                  George Vithoulkas, 2010-2013

Basmedicin,  motsvarande 60 högskolepoäng, Axelsons Institut i Stockholm


Kurser/seminarier

Henny Heudens-Mast, år 1999

Dr. Alfons Geukens, år 1999, 2003

Öyvind Hafslund, år 2000

Prof. Georg Vithoulkas (Alonissoos, Greeece) år  2004,  2013,  2016, 2018 

Gunnar Jansson, år  2005,  2013,  2014,  2015, 2016

Dr. Farokh J Master, år  2005

Erik van Woensel, år  2013,  2014,  2015,  2016,   2017

Dr. Jorgos  Kavouras, år  2014